Nishwan Ibrahim Renewed One More Record Today

Nishwan Ibrahim - Asian Games

ދޯހާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 12 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް (25 މީޓަރ) ގައި މިއަދުވާދަކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިޔާ، ނިޝްވާން އިބްރާޙިމް އިތުރު ރިކޯރޑެއް އާކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:  12th FINA World Swimming Championship – 25m 

 

National Record Renewed:

 

  • 100m Butterfly – Male
    • Renewed by: Nishwan Ibrahim (00:27.68)
    • Previously Held by: Mohamed Muthasim Adnan (00:29.22) – 2012
Nishwan Ibrahim Renewed One More Record Today