Shajan Renewed the National Record of 200m Freestyle

Aminath Shajan 17th Asian Games 2014

 

ދޯހާ (ޤަތަރު) ގައި ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް (25 މީޓަރ)ގެ ފަހުދުވަހުގެ އިވެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ޝަޖަން އަންހެނުންގެ 200މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ.

މިއިވެންޓަކީ ރާއްޖެއިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެންމެ ފަހު އިވެންޓެވެ. މުޅި ޖުމްލަ 8 ރިކޯރޑް މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 3 ފެތުންތެރިން އާކޮށްފައިވާއިރު، މިފެތުންތެރިންނާއި ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09 ޑިސެމްބަރ 2014 ވާ އަންގާރަދުވަހުއެވެ.

މުބާރާތުގެ ރިޕޯރޓް:  12th FINA World Swimming Championship – 25m 

 

National Record Renewed:

 

Shajan Renewed the National Record of 200m Freestyle