Maldivian Swimmers Camp in Sri Lanka to Prepare for the 9th Indian Ocean Island Games

9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ބަރިވެރިވާ ފެތުންތެރިން ސްރީލަންކާގައި ތަމްރީންތައް ފަށައިފި


IOIG Lanka Training Camp 2015

ދިވެހި ސްވިމިންގ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ސްރީލަންކާގައި ފަށައިފިއެވެ. މިފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެއިންބޯ އެކުއެޓިކްސް އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިން އެނބުރި ރާއްޖެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 26 ޖުލައި 2015 ގައެވެ. މިކޭމްޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމާއި ޙަވާލުވުގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސްވިމިންގ ހެޑްކޯޗު އިސްމާޢިލް ފަރުޙާނެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށްޓަަކައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ދަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Gym Sessions - IOIG 2015 - Sri Lanka Camp


Sponsors of National Swimming Squads:

Sponsor - Arena Banner

Maldivian Swimmers Camp in Sri Lanka to Prepare for the 9th Indian Ocean Island Games

Related Posts