FINA Officials Clinic 2015

ފީނާ އޮފިޝަލްސް ކްލިނިކް 2015


Official-2015-100Plus-banner

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދުނިޔޭގެ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއި ބެހޭ ޖަމްއިއްޔާ (ފީނާ) އާއި ގުޅިގެން ސްވިމިންގ އޮފިޝަލްސް ކްލިނިކެއް އޮކްޓޯބަރ 05 ން 09 އަށް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކްލިނިކް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަން: މާލެ

މިކްލިނިކްގެ ގަޑިތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ތިއަރީ: އޮކްޓޯބަރ 05 ން 08 ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 16:00 ން 20:00 އަށް

ޕްރެކްޓިކަލް: އޮކްޓޯބަރ 09 ވަނަ ދުވަހު 15:00 ން 18:00 އަށް.

ކްލިނިކް ގައި ބައިވެރިވުން: ހިލޭ

މިކްލިނިކް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ 25 ފަރާތަށެވެ. 25 ފަރާތައްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މި ކްލިނިކް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިމަތިލާފައި ވާނަމަ، ބައިވެރިކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އެބޭފުޅެއް ސްވިމިންގ އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ސްވިމިންގގެ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމަށްފަހު މި އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.

ވީމާ، މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 04 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ސަބްމިޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


Online Application Form:

FINA Officials Clinic 2015