މަކީޓާ, ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތުގައި 12 ޓީމް އަދި 148 ފެތުންތެރިން

މަކީޓާ، ޤައުމީ 40 ވަނަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކާއި، މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވި ޢަދަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

Participating Clubs:
Name of the Club Gender
Goidhoo Youth Society Female
Hulhumale’ Youth Development Society Female
Maldives Lifeguard Association Female
New Lagoon Swimming Club Female
Real T Sports Club Female
Youth Sports Club Female
Goidhoo Youth Society Male
Maldives Lifeguard Association Male
Naadu Sports Club Male
New Lagoon Swimming Club Male
Teenage Boys Sports Club Male
Youth Sports Club Male
 ||
Statistics:
Number of Clubs: 8
Number of Teams: 12 (06 Female & 06 Male)
Swimmers Participated: 148 (74 Female & 74 Male)
Swimmers Participated in Team Category: 91 (42 Female & 48 Male)
Swimmers Participated in Open Category: 142 (68 Female & 74 Male)
Open Category Master’s: 10 (06 Female & 04 Male)
Open Category Under 12: 67 (38 Female & 29 Male)
Open Category Under 14: 33 (14 Female & 19 Male)
Open Category Over 14: 32 (10 Female & 22 Male)

މުބާރާތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް

މިމުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން ރާއްޖޭގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް މާކެޓްކުރަމުންދާ މަކީޓާ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް.
Makita 40th National Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: ނޮވެމްބަރ 29 ން 5 ޑިސެމްބަރ 2015ގެ ނިޔަލަށް.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދުj.mp/makita40natrules


Main Sponsor:

Makita

މަކީޓާ, ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތުގައި 12 ޓީމް އަދި 148 ފެތުންތެރިން