ބާރަވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސާޖިނާ އާކޮށްފިއެވެ. ސާޖިނާ މި ޤައުމީ ރިކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 03:08.66 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއަދުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގ ފެތި އިވެންޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

  • Female – 200m Freestyle – 02:29.76 – Aminath Shajan (Finalist)
  • Female – 200m Freestyle – 02:53.58 – Anmau Ahmed Saleem
  • Female – 100m Butterfly – 01:32.70 – Anmau Ahmed Saleem
  • Female – 200m Breaststroke – 03:08.66 – Aishath Sajina (New National Record, Finalist)
  • Female – 200m Breaststroke – 03:22.88 – Aishath Hulva Khulail
  • Male – 200m Freestyle – 02:21.30 – Ismail Muthasim Adnan (Finalist)
  • Male – 200m Freestyle – 02:23.81 – Mubal Azzam Ibrahim
ބާރަވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި