ބެކްސްޓްރޯކްގެ 100 މީޓަރުގެ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އާކޮށްފައިވަނީ 01:19.66 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސައުސަންއެވެ. އެއީ 2009 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގެ ރޯމްގައި ބޭއްވި 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 01:20.65 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 4 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016
ބެކްސްޓްރޯކްގެ 100 މީޓަރުގެ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އާކޮށްފި