ފްރީސްޓައިލް 800 މީޓަރ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ކަވަރ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަޙްސަން images.mv

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 800 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުން ތިންވަނަ ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ޝަޖަން ހޯދައި، ލޯމެޑަލް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދި ފުރަތަމަ މެޑަލް ލިބުނު މި އިވެންޓް ސަޖަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 10:41.41 އިންނެވެ.

ފޮޓޯ: ޙުސެއިން ސިނާން images.mv

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

FINA Targeting Rio 2016 – Scholarships Programme making dreams become true. #FINAdevelopment #FINA

Posted by FINA on Wednesday, 10 February 2016
ފްރީސްޓައިލް 800 މީޓަރ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް