ދިހަވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން

photo by: images.mv / maldives olympic committee

ނޮވެންބަރ 14 ން 20 އަށް ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10 ވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް އާމިނަތު ޝަޖަން އަދި ޙަސަން އަޝްރަފް ހޮވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ، މިކަމަށްޓަކައި ޙާއްސަކޮށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގެ އެސިސްޓަންޓް ހެޑްކޯޗު، އިބްރާޙީމް މޫސާ އެވެ. އަދި މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެންދާނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ، މުޙައްމަދު ޝާރިފް އެވެ.

ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ:

Name Trial Event Time FINA Points FINA Point for top 3 Events
Female
Aminath Shajan WSC 50m Freestyle 00:31.91 386
Aminath Shajan ASC 100m Freestyle 01:10.36 378
Aminath Shajan ASC 50m Butterfly 00:37.02 285 1049
Aminath Shajan WSC 100m Freestyle 01:10.43 377
Aminath Shajan ASC 50m Freestyle 00:32.45 367
Aminath Shajan WSC 50m Butterfly 00:38.15 260
Aishath Sajina WSC 50m Freestyle 00:33.25 341
Aishath Sajina WSC 50m Breaststroke 00:41.35 337
Aishath Sajina ASC 100m Breaststroke 01:31.42 317 995
Aishath Sajina WSC 100m Freestyle 01:18.43 273
Aishath Sajina ASC 50m Freestyle 00:33.36 338
Aishath Sajina ASC 50m Breaststroke 00:41.54 333
Aishath Sajina WSC 100m Breaststroke 01:35.02 282
Aishath Sausan WSC 50m Freestyle 00:32.34 371
Aishath Sausan WSC 100m Freestyle 01:13.60 330
Aishath Sausan WSC 50m Backstroke 00:38.70 291 992
Aishath Sausan WSC 50m Breaststroke 00:44.54 270
Aishath Sausan WSC 50m Butterfly 00:38.42 255
Anmau Ahmed Saleem WSC 50m Freestyle 00:34.86 296
Anmau Ahmed Saleem ASC 100m Freestyle 01:16.95 289
Anmau Ahmed Saleem ASC 50m Butterfly 00:37.08 284 869
Anmau Ahmed Saleem ASC 50m Breaststroke 00:44.67 267
Anmau Ahmed Saleem ASC 100m Butterfly 01:30.40 220
Anmau Ahmed Saleem ASC 50m Backstroke 00:43.06 211
Anmau Ahmed Saleem ASC 50m Freestyle 00:34.90 295
Anmau Ahmed Saleem WSC 100m Freestyle 01:16.99 289
Anmau Ahmed Saleem WSC 50m Butterfly 00:38.21 259
Anmau Ahmed Saleem WSC 50m Breaststroke 00:45.23 258
Anmau Ahmed Saleem WSC 100m Butterfly 01:35.82 185
Aishath Ulya Shaig ASC 50m Freestyle 00:34.06 317
Aishath Ulya Shaig ASC 100m Freestyle 01:17.78 280
Aishath Ulya Shaig WSC 50m Backstroke 00:40.69 251 848
Aishath Ulya Shaig WSC 50m Butterfly 00:40.93 211
Aishath Ulya Shaig ASC 100m Backstroke 01:33.74 202
Aishath Ulya Shaig WSC 100m Butterfly 01:42.07 153
Aishath Ulya Shaig WSC 50m Freestyle 00:34.67 301
Aishath Ulya Shaig WSC 100m Freestyle 01:18.23 275
Aishath Ulya Shaig ASC 50m Backstroke 00:41.18 242
Aishath Ulya Shaig ASC 50m Butterfly 00:41.72 199
Aishath Ulya Shaig ASC 100m Butterfly 01:45.47 138
Aishath Hulva Khulail ASC 100m Breaststroke 01:34.39 288
Aishath Hulva Khulail WSC 50m Breaststroke 00:43.98 280
Aishath Hulva Khulail ASC 100m Freestyle 01:19.24 265 833
Aishath Hulva Khulail ASC 50m Freestyle 00:36.77 252
Aishath Hulva Khulail ASC 50m Backstroke 00:41.12 243
Aishath Hulva Khulail ASC 50m Butterfly 00:41.68 200
Aishath Hulva Khulail ASC 100m Butterfly 01:34.64 192
Aishath Hulva Khulail ASC 50m Breaststroke 00:44.11 278
Aishath Hulva Khulail WSC 100m Breaststroke 01:39.87 243
Aishath Hulva Khulail WSC 50m Backstroke 00:43.26 208
Aishath Hulva Khulail WSC 50m Butterfly 00:43.37 177
Aishath Hulva Khulail WSC 100m Butterfly 01:38.98 167
Hamna Ahmed WSC 50m Freestyle 00:35.96 269
Hamna Ahmed ASC 100m Freestyle 01:19.94 258
Hamna Ahmed WSC 50m Backstroke 00:43.45 206 733
Hamna Ahmed WSC 50m Breaststroke 00:49.13 201
Hamna Ahmed WSC 50m Butterfly 00:42.76 185
Hamna Ahmed WSC 100m Breaststroke 01:50.94 177
Hamna Ahmed WSC 100m Butterfly 01:48.88 126
Hamna Ahmed WSC 100m Freestyle 01:24.03 222
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 100m Freestyle 01:21.25 246
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 50m Freestyle 00:37.48 238
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 50m Butterfly 00:42.18 193 677
Aflaak Taai’aa Binthi Suood WSC 50m Breaststroke 00:52.02 169
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 50m Backstroke 00:49.22 141
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 100m Butterfly 01:45.53 138
Aflaak Taai’aa Binthi Suood WSC 100m Freestyle 01:22.82 232
Aflaak Taai’aa Binthi Suood WSC 50m Freestyle 00:37.89 230
Aflaak Taai’aa Binthi Suood WSC 50m Butterfly 00:43.22 179
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 50m Breaststroke 00:53.46 156
Aishath Zeeba Hamid WSC 50m Freestyle 00:36.47 258
Aishath Zeeba Hamid WSC 50m Breaststroke 00:47.80 218
Aishath Zeeba Hamid WSC 50m Backstroke 00:44.02 198 674
Eema Mohamed Fahumee ASC 50m Butterfly 00:39.63 232
Eema Mohamed Fahumee ASC 50m Freestyle 00:37.98 229
Eema Mohamed Fahumee WSC 100m Freestyle 01:26.49 203 664
Eema Mohamed Fahumee ASC 100m Butterfly 01:37.47 175
Eema Mohamed Fahumee WSC 50m Freestyle 00:37.96 229
Eema Mohamed Fahumee ASC 100m Freestyle 01:28.05 193
Eema Mohamed Fahumee WSC 50m Butterfly 00:43.48 176
Eema Mohamed Fahumee WSC 100m Butterfly 01:44.47 142
Aminath Zana Shiraz ASC 50m Freestyle 00:37.71 234
Aminath Zana Shiraz ASC 100m Freestyle 01:25.14 213
Aminath Zana Shiraz ASC 50m Breaststroke 00:48.43 210 657
Aminath Zana Shiraz ASC 50m Backstroke 00:43.37 207
Aminath Zana Shiraz ASC 100m Backstroke 01:34.38 198
Aminath Zana Shiraz ASC 100m Breaststroke 01:47.59 194
Aminath Zana Shiraz ASC 50m Butterfly 00:44.71 162
Aminath Zana Shiraz WSC 50m Freestyle 00:38.17 225
Aminath Zana Shiraz WSC 50m Backstroke 00:46.33 170
Aminath Zana Shiraz WSC 50m Breaststroke 00:51.91 170
Aminath Zana Shiraz WSC 50m Butterfly 00:45.37 155
Aishath Anha Haisham WSC 50m Freestyle 00:36.65 254
Aishath Anha Haisham WSC 50m Backstroke 00:41.68 233
Aishath Anha Haisham WSC 100m Backstroke 01:41.33 160 647
Aishath Thufa Nazim ASC 50m Breaststroke 00:47.49 223
Aishath Thufa Nazim ASC 100m Breaststroke 01:45.36 207
Aishath Thufa Nazim ASC 50m Freestyle 00:39.28 207 637
Aishath Thufa Nazim ASC 100m Freestyle 01:31.01 175
Aishath Thufa Nazim ASC 50m Backstroke 00:48.75 146
Aishath Thufa Nazim ASC 50m Butterfly 00:47.20 137
Aishath Thufa Nazim ASC 100m Butterfly 02:07.13 79
Fathimath Zuhura Ismail WSC 100m Freestyle 01:21.79 241
Fathimath Zuhura Ismail WSC 50m Backstroke 00:43.34 207
Fathimath Zuhura Ismail WSC 100m Backstroke 01:35.93 188 636
Aishath Thuhufa Nazim WSC 50m Freestyle 00:38.53 219
Aishath Thuhufa Nazim WSC 50m Breaststroke 00:49.44 197
Aishath Thuhufa Nazim WSC 100m Breaststroke 01:51.83 173 589
Aishath Thuhufa Nazim WSC 50m Butterfly 00:50.24 114
Fathimath Zuha Ziyad ASC 50m Freestyle 00:38.91 213
Fathimath Zuha Ziyad ASC 50m Backstroke 00:44.06 197
Fathimath Zuha Ziyad ASC 100m Freestyle 01:31.93 169 579
Fathimath Zuha Ziyad ASC 100m Backstroke 01:39.96 166
Fathimath Zuha Ziyad WSC 50m Freestyle 00:41.34 177
Fathimath Zuha Ziyad WSC 50m Backstroke 00:46.31 170
Fathimath Zuha Ziyad WSC 100m Backstroke 01:49.76 126
Aminath Juhaina Mohamed WSC 50m Freestyle 00:38.36 222
Aminath Juhaina Mohamed ASC 100m Freestyle 01:28.72 188
Aminath Juhaina Mohamed WSC 50m Butterfly 00:45.80 150 560
Aminath Juhaina Mohamed WSC 50m Breaststroke 00:58.75 117
Aminath Juhaina Mohamed ASC 100m Breaststroke 02:08.74 113
Aminath Juhaina Mohamed ASC 50m Freestyle 00:38.71 216
Aminath Juhaina Mohamed WSC 100m Freestyle 01:32.23 168
Aminath Juhaina Mohamed ASC 50m Butterfly 00:47.72 133
Aminath Juhaina Mohamed ASC 50m Breaststroke 00:58.92 116
Thoola Abdul Haseeb WSC 50m Breaststroke 00:50.17 189
Thoola Abdul Haseeb WSC 50m Freestyle 00:41.27 178
Thoola Abdul Haseeb WSC 100m Breaststroke 01:51.58 174 541
Thoola Abdul Haseeb ASC 100m Freestyle 01:33.63 160
Thoola Abdul Haseeb WSC 50m Backstroke 00:49.56 138
Thoola Abdul Haseeb ASC 50m Freestyle 00:42.51 163
Thoola Abdul Haseeb ASC 100m Breaststroke 01:54.18 162
Thoola Abdul Haseeb ASC 50m Breaststroke 00:53.49 156
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 50m Freestyle 00:45.88 129
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 100m Breaststroke 02:08.28 114
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 100m Freestyle 01:45.95 110 353
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 50m Breaststroke 01:02.30 98
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 50m Backstroke 00:57.72 87
Male
Hassan Ashraf WSC 50m Breaststroke 00:34.36 396
Hassan Ashraf ASC 50m Freestyle 00:27.95 380
Hassan Ashraf WSC 100m Breaststroke 01:18.49 355 1131
Hassan Ashraf ASC 100m Freestyle 01:04.73 334
Hassan Ashraf ASC 50m Butterfly 00:32.29 307
Hassan Ashraf ASC 50m Backstroke 00:36.25 230
Hassan Ashraf WSC 50m Freestyle 00:28.26 368
Hassan Ashraf ASC 50m Breaststroke 00:35.93 347
Hassan Ashraf ASC 100m Breaststroke 01:20.48 329
Mohamed Nazran Nazeer ASC 50m Freestyle 00:29.01 340
Mohamed Nazran Nazeer ASC 50m Butterfly 00:31.55 329
Mohamed Nazran Nazeer WSC 100m Freestyle 01:06.49 308 977
Mohamed Nazran Nazeer ASC 100m Butterfly 01:18.07 238
Mohamed Nazran Nazeer WSC 50m Freestyle 00:29.01 340
Mohamed Nazran Nazeer WSC 50m Butterfly 00:31.58 328
Mohamed Nazran Nazeer ASC 100m Freestyle 01:06.69 305
Abdullah Aeham Mohamed ASC 50m Freestyle 00:28.87 345
Abdullah Aeham Mohamed WSC 100m Freestyle 01:06.49 308
Abdullah Aeham Mohamed ASC 50m Butterfly 00:33.22 282 935
Abdullah Aeham Mohamed ASC 50m Backstroke 00:35.52 244
Abdullah Aeham Mohamed ASC 100m Backstroke 01:20.37 225
Abdullah Aeham Mohamed WSC 50m Freestyle 00:28.99 341
Abdullah Aeham Mohamed ASC 100m Freestyle 01:08.40 283
Abdullah Aeham Mohamed WSC 50m Backstroke 00:35.60 243
Abdullah Aeham Mohamed WSC 100m Backstroke 01:21.76 214
Ali Imaan ASC 50m Freestyle 00:29.56 321
Ali Imaan WSC 100m Freestyle 01:06.26 311
Ali Imaan ASC 50m Butterfly 00:33.31 280 912
Ali Imaan ASC 50m Backstroke 00:36.52 225
Ali Imaan ASC 100m Backstroke 01:21.12 219
Ali Imaan WSC 50m Freestyle 00:29.56 321
Ali Imaan ASC 100m Freestyle 01:06.48 308
Ali Imaan WSC 50m Butterfly 00:33.52 275
Ali Imaan WSC 50m Backstroke 00:37.10 214
Ali Imaan WSC 100m Backstroke 01:23.52 200
Ahmed Maaniu Hussain WSC 50m Butterfly 00:31.89 319
Ahmed Maaniu Hussain WSC 50m Freestyle 00:29.80 314
Ahmed Maaniu Hussain WSC 50m Backstroke 00:37.23 212 845
Muhammad Maan Hamid WSC 50m Butterfly 00:33.69 270
Muhammad Maan Hamid WSC 50m Breaststroke 00:41.16 230
Muhammad Maan Hamid WSC 100m Breaststroke 01:31.94 221 721
Muhammad Maan Hamid WSC 100m Butterfly 01:21.75 207
Leevaan Abdul Saththar WSC 50m Freestyle 00:33.33 224
Leevaan Abdul Saththar WSC 100m Freestyle 01:16.97 199
Leevaan Abdul Saththar WSC 50m Breaststroke 00:48.18 143 566
Umar Ali Riyaz WSC 50m Freestyle 00:35.29 189
Umar Ali Riyaz WSC 100m Freestyle 01:20.60 173
Umar Ali Riyaz WSC 50m Butterfly 00:40.25 158 520

our sponsors and partners

ދިހަވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން