ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

aminath shajan with bronze medal, 800m freestyle, 1st south asian aquatic championships

މިހާރު ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި 800 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް، 18 އަހަރުން މަތީގެ އިވެންޓުން އައިމިނަތު ޝަޖަން ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

11:18.50 އިން ރޭސްފުރިހަމަކޮށް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން މި މެޑަލް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުން މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން 7 ވަނަ މެޑަލްއެވެ.


our sponsors and partners

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް