ތިން ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 3 ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ. މާރޗް 10 ން 17 އަށް ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 182 އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 193 ފެތުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ސްޓާރޓްލިސްޓް އަދި ނަތީޖާ: ލިންކް

މިމުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނެ ކެޓަގަރީތަކަކީ:

  • 10 އަހަރުން ދަށް
  • 12 އަހަރުން ދަށް
  • 14 އަހަރުން ދަށް
  • 16 އަހަރުން ދަށް
  • 16 އަހަރުން މަތި
  • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތައް:

Masters Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
200m Freestyle
400m Freestyle
11 11 11 11 11 9 Total Event

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018
3rd Swimmers Challenging Trophy 2018

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކް، މާލެ

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް


our sponsors and partners

ތިން ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި