ބީ.އެމް.އެލް 3 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

BML 3rd Kids Swimming Festival

މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ބީ.އެމް.އެލް 3 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފިއެވެ. މުޅިޖުމްލަ 18 ސްކޫލަކުން 306 ކުދިން މި މުބާރާތުގައި 34 އިވެންޓްގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނެއެވެ.

10 އަހަރުންދަށް، 8 އަހަރުން ދަށް އަދި 6 އަހަރުންދަށުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު: އިވެންޓް ލިންކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފެތުންތެރިންގެ ޢަދަދުތައް.

Age Group Gender Numbers
Under 10 Male 105
Under 10 Female 70
Under 08 Male 50
Under 08 Female 46
Under 06 Male 21
Under 06 Female 14
Total: 306

our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް 3 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި