ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

imaan swimming

ފިރިހެނުންގެ (ޝޯރޓް ކޯސް) 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން ޢަލީ އައުކޮށްފިއެވެ. ނޭޕާލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ގައި އިމްޢާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 200 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކްގެ ގެ ފައިނަލުގައި 02.24.26 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއަދު ހަވީރުގެ ފެތުމުގެ ފައިނަލް އިވެންޓުތައް ބައްލަވައިލައްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަޙްމަދު މަޙުލޫފު ވަޑައިގަންނަވައި، ފެތުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

މިއިވެންޓުގެ ހީޓްގައި އިމްޢާން މިއަދު ހެނދުނު ފަތާފައިވަނީ 02.26.78 އިން ނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި