ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރު) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2021 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 16 ން 21 އަށް އަބޫދާބީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި 4 ފެތުންތެރިއަކު ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނެއެވެ. އެފެތުންތެރިންނަކީ:

  1. އައިޝަތު ސައުސަން
  2. ހަމްނާ އަޙުމަދު
  3. މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން
  4. އިމްޢާން ޢަލީ

މި ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.


our sponsors and partners

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރު) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި