ފެންމުތުގެ ޝަރަފް 2021 ޢާން އަދި ޙަމްނާއަށް

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން ފެތުމުގެ މުބާރާތުން ހޮވި ފެންމުތުގެ ޝަރަފް މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން އަށް އަދި، ހަމްނާ އަޙްމަދު ހޯދައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 22 ން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި ހުރިހާ މުބާރާތްތަކާއި، ޓްރަޔަލްތަކުގައި ވާދަކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ ފެތުންތެރިންނެވެ. ފެތުންތެރިންނަށް ފެންމުތުގެ ޝަރަފް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ، ރޭ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ކުޅިވަރު ތަރި ސައްޔިދު ޢަލީ އެވެ.


our sponsors and partners

ފެންމުތުގެ ޝަރަފް 2021 ޢާން އަދި ޙަމްނާއަށް