ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

team

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޮކާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ހަތަރު ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ، މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް، ޙަމްނާ އަޙްމަދު، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިޙާމް އެވެ. ޖަޕާނުގެ ފުކުއޮކާގައި ބާއްވާ ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ކުރިއަށްދާނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 14 ން 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޓްޔަލްގެ ނަތީޖާ: Link


our sponsors and partners

ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި