ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ހަމްނާ ދަތުރުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ހަމްނާ ދަތުރުކޮށްފި

hamna at the 13th south asian games

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ހަމްނާ އަޙްމަދު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިއިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ހަމްނާ ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ 00.30.68 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ހަމްނާގެ މި އިވެންޓުގެ ޕަރސަނަލް ބެސްޓެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ހަމްނާ ދަތުރުކޮށްފި
read more