National Ranking Trials of 2018

General Details

Trial: National Ranking Trials 2018 (& Results)
Location: BML Male’ Swimming Track
Course: Short Course (25m)

Squad List

National Senior Squad – Female

 1. Aaliya Abdul Wahid
 2. Aiminath Zana Shiraz
 3. Aishath Aini Abdul Hameed
 4. Aishath Falih’a Fayaz
 5. Aishath Hulva Khulail
 6. Aishath Saha Nasheed
 7. Aishath Sajina
 8. Aishath Sausan
 9. Aishath Ulaa Naeem
 10. Aishath Ulya Shaig
 11. Aminath Erum Saleem
 12. Aminath Juhaina Mohamed
 13. Fathimath Zuha Ziyad
 14. Fathmath Anaa Nizam
 15. Hamna Ahmed
 16. Hidha Abdulla Naushad
 17. Iyaan Ahmed
 18. Jumaira Aminath Amir
 19. Mariyam Noor Thaufeeq

Swimming National Senior Squad – Male

 1. Ahmed Azzan Zahid
 2. Ahmed Shaavee Rafiu
 3. Ali Imaan
 4. Hassan Ashraf
 5. Hassan Zain
 6. Hussain Haish Hassan
 7. Hussain Mubah
 8. Mohamed Aan Hussain
 9. Mohamed Joodh Fayaz
 10. Mubal Azzam Ibrahim
 11. Muhammad Maan Hamid
 12. Ibrahim Maishaan Shameem

Swimming National Junior Squad – Female

 1. Hawwa Aisha Shareef
 2. Zainab Abdulla Shafeeq

Swimming National Junior Squad – Male

 1. Abdulla Naawee Ahmed
 2. Ahmed Atheek Amir
 3. Ahmed Haseen Naseer
 4. Hussain Alsan Mohamed
 5. Hussain Nawaf Nasheed
 6. Ibrahim Nafeel ismail
 7. Ismail Jilwaz nasheed
 8. Mohamed Rihan Shiham
 9. Najeedh Mohamed Mahid
 10. Yoosuf Ayaan Rizvee
 11. Yoosuf Nuhaik Naseem

Legend:

16 ISCC BML 16th Inter School Swimming Competition
43 NSC BML 43rd National Swimming Competition
4 ACISC MACL Addu City 4th Inter School Swimming Competition
T Trials

Results of Female Swimmers

Full Name Length Stroke Time Competition Number
Aaliya Abdul Wahid 100m Backstroke 01:43.34 43 NSC 49
Aaliya Abdul Wahid 100m Breaststroke 01:42.59 43 NSC 199
Aaliya Abdul Wahid 200m Freestyle 03:13.75 43 NSC 34
Aaliya Abdul Wahid 400m Freestyle 06:48.15 43 NSC 120
Aaliya Abdul Wahid 200m Individual Medley 03:43.48 43 NSC 69
Aishath Aini Abdul Hameed 100m Backstroke 01:28.10 43 NSC 49
Aishath Aini Abdul Hameed 100m Butterfly 01:37.96 43 NSC 16
Aishath Aini Abdul Hameed 400m Freestyle 06:26.36 43 NSC 121
Aishath Aini Abdul Hameed 200m Individual Medley 03:22.09 43 NSC 72
Aishath Falih’a Fayaz 100m Butterfly 01:39.99 16 ISCC 156
Aishath Falih’a Fayaz 100m Freestyle 01:24.48 43 NSC 142
Aishath Falih’a Fayaz 200m Freestyle 03:14.50 43 NSC 34
Aishath Falih’a Fayaz 400m Freestyle 06:55.94 T
Aishath Falih’a Fayaz 200m Individual Medley 03:44.31 43 NSC 72
Aishath Hulva Khulail 100m Backstroke 01:28.94 43 NSC 1
Aishath Hulva Khulail 100m Breaststroke 01:31.65 43 NSC 180
Aishath Hulva Khulail 400m Freestyle 06:29.28 43 NSC 118
Aishath Hulva Khulail 200m Individual Medley 03:16.38 43 NSC 68
Aishath Saha Nasheed 100m Backstroke 01:34.96 43 NSC 49
Aishath Saha Nasheed 100m Breaststroke 01:38.63 43 NSC 180
Aishath Saha Nasheed 100m Butterfly 01:47.98 43 NSC 192
Aishath Saha Nasheed 100m Freestyle 01:21.58 43 NSC 165
Aishath Saha Nasheed 200m Freestyle 02:58.10 43 NSC 39
Aishath Saha Nasheed 400m Freestyle 06:11.30 43 NSC 120
Aishath Saha Nasheed 200m Individual Medley 03:20.45 43 NSC 72
Aishath Sausan 100m Backstroke 01:18.60 43 NSC 2
Aishath Sausan 100m Butterfly 01:26.00 43 NSC 15
Aishath Sausan 400m Freestyle 05:53.36 43 NSC 120
Aishath Sausan 200m Individual Medley 03:01.77 43 NSC 69
Aishath Shaya Shafeeu 200m Freestyle 04:13.54 T
Aishath Shaya Shafeeu 400m Freestyle 08:30.48 T
Aishath Shaya Shafeeu 200m Individual Medley 04:05.41 T
Aishath Ulaa Naeem 100m Backstroke 01:36.69 43 NSC 46
Aishath Ulaa Naeem 100m Breaststroke 01:49.49 43 NSC 198
Aishath Ulaa Naeem 100m Butterfly 01:49.92 43 NSC 53
Aishath Ulaa Naeem 100m Freestyle 01:28.74 43 NSC 164
Aishath Ulaa Naeem 200m Freestyle 03:18.56 43 NSC 57
Aishath Ulaa Naeem 400m Freestyle 06:52.00 43 NSC 120
Aishath Ulaa Naeem 200m Individual Medley 03:41.67 43 NSC 79
Aishath Ulya Shaig 100m Backstroke 01:25.68 43 NSC 1
Aishath Ulya Shaig 100m Freestyle 01:14.87 43 NSC 142
Aishath Ulya Shaig 400m Freestyle 05:54.35 43 NSC 175
Aishath Ulya Shaig 200m Individual Medley 03:12.08 43 NSC 68
Aminath Azka Adil 50m Backstroke 00:45.99 43 NSC 80
Aminath Azka Adil 100m Butterfly 01:45.83 43 NSC 15
Aminath Azka Adil 400m Freestyle 07:47.27 T
Aminath Azka Adil 200m Individual Medley 03:45.74 43 NSC 69
Aminath Erum Saleem 100m Backstroke 01:32.08 43 NSC 49
Aminath Erum Saleem 100m Freestyle 01:16.20 43 NSC 142
Aminath Erum Saleem 400m Freestyle 06:15.71 43 NSC 120
Aminath Erum Saleem 200m Individual Medley 03:18.65 43 NSC 72
Aminath Juhaina Mohamed 100m Butterfly 01:43.55 43 NSC 15
Aminath Juhaina Mohamed 100m Freestyle 01:24.43 43 NSC 163
Aminath Juhaina Mohamed 400m Freestyle 06:39.79 43 NSC 118
Aminath Juhaina Mohamed 200m Individual Medley 03:44.48 43 NSC 68
Aminath Luyoona Nasih 50m Breaststroke 00:52:93 43 NSC 71
Aminath Luyoona Nasih 200m Freestyle 03:44.16 T
Aminath Luyoona Nasih 50m Freestyle 00:43:65 43 NSC 22
Aminath Zana Shiraz 100m Backstroke 01:30.35 43 NSC 2
Aminath Zana Shiraz 100m Butterfly 01:36.82 43 NSC 15
Aminath Zana Shiraz 100m Freestyle 01:18.07 43 NSC 163
Aminath Zana Shiraz 400m Freestyle 06:15.52 43 NSC 175
Aminath Zana Shiraz 200m Individual Medley 03:19.92 43 NSC 69
Fathimath Thaaee Thalam 50m Backstroke 00:47.93 43 NSC 86
Fathimath Thaaee Thalam 50m Butterfly 00:49.12 4 ACISC 19
Fathimath Thaaee Thalam 100m Freestyle 01:29.67 4 ACISC 149
Fathimath Thaaee Thalam 200m Freestyle 03:29.17 43 NSC 39
Fathimath Thaaee Thalam 50m Freestyle 00:39.28 43 NSC 29
Fathimath Thaaee Thalam 100m Individual Medley 01:55.23 T
Fathimath Zuha Ziyad 100m Backstroke 01:29.77 43 NSC 1
Fathimath Zuha Ziyad 100m Butterfly 01:38.10 43 NSC 15
Fathimath Zuha Ziyad 100m Freestyle 01:18.73 43 NSC 163
Fathimath Zuha Ziyad 400m Freestyle 06:10.96 43 NSC 175
Fathimath Zuha Ziyad 200m Individual Medley 03:27.43 43 NSC 68
Fathmath Anaa Nizam 100m Breaststroke 01:35.67 43 NSC 180
Fathmath Anaa Nizam 100m Freestyle 01:24.58 43 NSC 165
Fathmath Anaa Nizam 400m Freestyle 06:30.34 43 NSC 121
Fathmath Anaa Nizam 200m Individual Medley 03:33.61 43 NSC 72
Hamna Ahmed 100m Backstroke 01:18:78 43 NSC 102
Hamna Ahmed 100m Freestyle 01:11:62 43 NSC 165
Hamna Ahmed 400m Freestyle 05:47:89 43 NSC 175
Hamna Ahmed 200m Individual Medley 03:13:54 43 NSC 69
Hawwa Aisha Shareef 50m Backstroke 00:49.90 43 NSC 87
Hawwa Aisha Shareef 100m Breaststroke 01:43:01 43 NSC 199
Hawwa Aisha Shareef 50m Breaststroke 00:49.90 43 NSC 55
Hawwa Aisha Shareef 50m Butterfly 00:46.48 43 NSC 137
Hawwa Aisha Shareef 100m Freestyle 01:30.03 43 NSC 148
Hawwa Aisha Shareef 200m Freestyle 03:21.40 43 NSC 40
Hawwa Aisha Shareef 50m Freestyle 00:39.21 43 NSC 29
Hawwa Aisha Shareef 100m Individual Medley 01:41:45 16 ISCC 75
Hidha Abdulla Naushad 100m Backstroke 01:44.73 43 NSC 1
Hidha Abdulla Naushad 100m Freestyle 01:27.46 43 NSC 163
Hidha Abdulla Naushad 200m Freestyle 03:14.42 43 NSC 32
Hidha Abdulla Naushad 400m Freestyle 06:52.93 43 NSC 119
Hidha Abdulla Naushad 200m Individual Medley 03:56.42 43 NSC 68
Iyaan Ahmed 100m Backstroke 01:32.84 43 NSC 2
Iyaan Ahmed 200m Freestyle 03:04.14 43 NSC 39
Iyaan Ahmed 400m Freestyle 06:32.08 43 NSC 121
Iyaan Ahmed 200m Individual Medley 03:37.40 43 NSC 72
Jumaira Aminath Amir 100m Butterfly 01:39.33 43 NSC 192
Jumaira Aminath Amir 100m Freestyle 01:25.08 43 NSC 165
Jumaira Aminath Amir 400m Freestyle 06:53.46 43 NSC 121
Jumaira Aminath Amir 200m Individual Medley 03:36.95 43 NSC 72
Mariyam Noor Thaufeeq 100m Backstroke 01:37.90 43 NSC 1
Mariyam Noor Thaufeeq 100m Freestyle 01:26.26 43 NSC 140
Mariyam Noor Thaufeeq 400m Freestyle 06:44.62 43 NSC 118
Mariyam Noor Thaufeeq 200m Individual Medley 03:37.78 43 NSC 68
Maryam Nabahath Azim 50m Backstroke 00:48.13 43 NSC 101
Maryam Nabahath Azim 50m Butterfly 00:48.40 43 NSC 136
Maryam Nabahath Azim 200m Freestyle 03:30.18 43 NSC 57
Maryam Nabahath Azim 400m Freestyle 06:58.34 43 NSC 120
Maryam Nabahath Azim 50m Freestyle 00:40.56 43 NSC 193
Maryam Nabahath Azim 100m Individual Medley 01:56.38 T
Maryam Nabahath Azim 200m Individual Medley 04:01.40 T
Zainab Abdulla Shafeeq 100m Backstroke 01:39.21 43 NSC 46
Zainab Abdulla Shafeeq 50m Backstroke 00:44.68 43 NSC 101
Zainab Abdulla Shafeeq 100m Breaststroke 01:46.38 43 NSC 198
Zainab Abdulla Shafeeq 50m Breaststroke 00:49.90 43 NSC 95
Zainab Abdulla Shafeeq 100m Freestyle 01:28.84 43 NSC 164
Zainab Abdulla Shafeeq 200m Freestyle 03:17.70 43 NSC 57
Zainab Abdulla Shafeeq 400m Freestyle 07:05.82 T
Zainab Abdulla Shafeeq 50m Freestyle 00:38.92 43 NSC 193
Zainab Abdulla Shafeeq 100m Individual Medley 01:37.37 16 ISCC 2
Zainab Abdulla Shafeeq 200m Individual Medley 03:49.19 43 NSC 69

Results of Male Swimmers

Full Name Length Stroke Time Competition Number
Abdulla Naawee Ahmed 50m Backstroke 00:38.37 43 NSC 92
Abdulla Naawee Ahmed 50m Breaststroke 00:41.84 43 NSC 54
Abdulla Naawee Ahmed 50m Butterfly 00:36.22 43 NSC 116
Abdulla Naawee Ahmed 200m Freestyle 02:50.86 43 NSC 60
Abdulla Naawee Ahmed 100m Individual Medley 01:21.84 T
Ahmed Alaan Ali 100m Breaststroke 01:31.13 43 NSC 201
Ahmed Alaan Ali 100m Butterfly 01:25.59 43 NSC 19
Ahmed Alaan Ali 50m Butterfly 00:33.68 43 NSC 139
Ahmed Alaan Ali 200m Freestyle 03:00.45 T
Ahmed Alaan Ali 50m Freestyle 00:32.92 43 NSC 197
Ahmed Alaan Ali 100m Individual Medley 01:23.44 T
Ahmed Atheek Amir 50m Butterfly 00:39.07 43 NSC 39
Ahmed Atheek Amir 100m Freestyle 01:13.83 43 NSC 169
Ahmed Atheek Amir 200m Freestyle 02:51.96 43 NSC 42
Ahmed Atheek Amir 50m Freestyle 00:33.77 43 NSC 197
Ahmed Atheek Amir 100m Individual Medley 01:26.42 T
Ahmed Azzan Zahid 100m Butterfly 01:07.45 43 NSC 18
Ahmed Azzan Zahid 100m Freestyle 01:06.38 43 NSC 151
Ahmed Azzan Zahid 400m Freestyle 05:20.20 43 NSC 137
Ahmed Azzan Zahid 200m Individual Medley 02:53.53 43 NSC 74
Ahmed Haaim Hassan 100m Breaststroke 01:24.54 16 ISCC 50
Ahmed Haaim Hassan 50m Breaststroke 00:36.96 16 ISCC 148
Ahmed Haaim Hassan 50m Butterfly 00:34.59 16 ISCC 74
Ahmed Haaim Hassan 50m Freestyle 00:31.84 16 ISCC 163
Ahmed Haaim Hassan 100m Individual Medley 01:23.77 16 ISCC 59
Ahmed Haseen Naseer 50m Breaststroke 00:43:63 43 NSC 13
Ahmed Haseen Naseer 50m Butterfly 00:38:45 43 NSC 139
Ahmed Haseen Naseer 200m Freestyle 02:57:86 43 NSC 36
Ahmed Haseen Naseer 100m Individual Medley 01:25.38 T
Ahmed Shaavee Rafiu 100m Butterfly 01:17:43 43 NSC 17
Ahmed Shaavee Rafiu 100m Freestyle 01:05:32 43 NSC 167
Ahmed Shaavee Rafiu 400m Freestyle 05:52:20 43 NSC 99
Ahmed Shaavee Rafiu 200m Individual Medley 02:56:30 43 NSC 73
Ali Imaan 100m Backstroke 01:09.65 43 NSC 4
Ali Imaan 100m Breaststroke 01:30.47 43 NSC 186
Ali Imaan 100m Butterfly 01:11.77 43 NSC 17
Ali Imaan 100m Freestyle 01:02.60 43 NSC 151
Ali Imaan 200m Freestyle 02:17.94 43 NSC 41
Ali Imaan 400m Freestyle 05:02.06 43 NSC 122
Ali Imaan 200m Individual Medley 02:41.82 43 NSC 73
Hassan Ashraf 100m Backstroke 01:14.65 43 NSC 3
Hassan Ashraf 100m Breaststroke 01:18.27 43 NSC 107
Hassan Ashraf 100m Freestyle 01:04.24 43 NSC 153
Hassan Ashraf 200m Freestyle 02:26.08 43 NSC 41
Hassan Ashraf 400m Freestyle 05:24.90 43 NSC 127
Hassan Zain 100m Backstroke 01:16.50 43 NSC 4
Hassan Zain 100m Butterfly 01:18.06 43 NSC 17
Hassan Zain 200m Freestyle 02:32.06 43 NSC 41
Hassan Zain 400m Freestyle 05:27.42 43 NSC 122
Hassan Zain 200m Individual Medley 02:55.20 T
Hussain Alsan Mohamed 50m Breaststroke 00:42.20 43 NSC 177
Hussain Alsan Mohamed 200m Freestyle 02:58.57 T
Hussain Alsan Mohamed 50m Freestyle 00:34.03 T
Hussain Alsan Mohamed 100m Individual Medley 01:34.27 T
Hussain Haish Hassan 100m Backstroke 01:13.52 43 NSC 5
Hussain Haish Hassan 100m Butterfly 01:10.95 43 NSC 18
Hussain Haish Hassan 400m Freestyle 05:17.89 43 NSC 107
Hussain Haish Hassan 200m Individual Medley 02:42.44 43 NSC 74
Hussain Mubah 100m Backstroke 01:18.35 43 NSC 3
Hussain Mubah 100m Breaststroke 01:20.41 43 NSC 187
Hussain Mubah 100m Freestyle 01:01.48 43 NSC 167
Hussain Mubah 200m Freestyle 02:49.51 43 NSC 41
Hussain Mubah 400m Freestyle 05:29.24 43 NSC 127
Hussain Mubah 200m Individual Medley 02:26.46 43 NSC 73
Hussain Nawaf Nasheed 50m Breaststroke 00:44.71 43 NSC 9
Hussain Nawaf Nasheed 50m Butterfly 00:39.39 T
Hussain Nawaf Nasheed 200m Freestyle 02:54.20 T
Hussain Nawaf Nasheed 100m Individual Medley 01:32.90 T
Ibrahim Maishaan Shameem 100m Breaststroke 01:24.75 43 NSC 187
Ibrahim Maishaan Shameem 100m Freestyle 01:06.22 43 NSC 152
Ibrahim Maishaan Shameem 100m Freestyle 01:06.87 43 NSC 167
Ibrahim Maishaan Shameem 200m Freestyle 02:31.62 43 NSC 41
Ibrahim Maishaan Shameem 400m Freestyle 05:26.56 43 NSC 122
Ibrahim Maishaan Shameem 50m Freestyle 00:29.33 43 NSC 23
Ibrahim Maishaan Shameem 200m Individual Medley 02:48.31 43 NSC 73
Ibrahim Nafeel ismail 50m Butterfly 00:39.82 T
Ibrahim Nafeel ismail 200m Freestyle 02:55.75 43 NSC 59
Ibrahim Nafeel ismail 50m Freestyle 00:34.20 16 ISCC 161
Ibrahim Nafeel ismail 100m Individual Medley 01:32.81 16 ISCC 2
Ismail jilwaz nasheed 50m Butterfly 00:38.48 16 ISCC 74
Ismail jilwaz nasheed 100m Freestyle 00:34.83 T
Ismail jilwaz nasheed 200m Freestyle 02:51.71 T
Ismail jilwaz nasheed 50m Freestyle 00:34.83 T
Ismail jilwaz nasheed 100m Individual Medley 01:37.76 T
Ismail Sain Adhil 200m Freestyle 03:19.89 T
Ismail Sain Adhil 50m Freestyle 00:34:30 43 NSC 56
Mohamed Aan Hussain 100m Backstroke 01:18.07 43 NSC 163
Mohamed Aan Hussain 100m Breaststroke 01:30.60 43 NSC 190
Mohamed Aan Hussain 100m Butterfly 01:39.11 43 NSC 19
Mohamed Aan Hussain 100m Freestyle 01:03.28 43 NSC 169
Mohamed Aan Hussain 100m Freestyle 01:04.42 43 NSC 169
Mohamed Aan Hussain 200m Freestyle 02:26.40 43 NSC 42
Mohamed Aan Hussain 400m Freestyle 05:09.98 43 NSC 122
Mohamed Aan Hussain 200m Individual Medley 02:51.61 43 NSC 76
Mohamed Aloof Ahmed 50m Backstroke 00:37.16 43 NSC 94
Mohamed Aloof Ahmed 200m Freestyle 02:45.73 43 NSC 42
Mohamed Aloof Ahmed 200m Individual Medley 03:04.45 T
Mohamed Joodh Fayaz 100m Backstroke 01:22.46 43 NSC 1
Mohamed Joodh Fayaz 100m Breaststroke 01:28.29 43 NSC 201
Mohamed Joodh Fayaz 100m Freestyle 01:11.40 43 NSC 169
Mohamed Joodh Fayaz 400m Freestyle 05:28.99 43 NSC 107
Mohamed Joodh Fayaz 200m Individual Medley 02:55.56 43 NSC 74
Mohamed Rihan Shiham 50m Backstroke 00:39.55 43 NSC 103
Mohamed Rihan Shiham 50m butterfly 00:38.26 43 NSC 138
Mohamed Rihan Shiham 100m freestyle 01:13.12 43 NSC 168
Mohamed Rihan Shiham 200m freestyle 02:42.69 16 ISCC 76
Mohamed Rihan Shiham 50m Freestyle 00:32.86 43 NSC 195
Mohamed Rihan Shiham 100m Individual Medley 01:28.22 43 NSC 59
Mohamed Rihan Shiham 200m Individual Medley 03:03.37 T
Muhammad Maan Hamid 100m Breaststroke 01:25.32 43 NSC 186
Muhammad Maan Hamid 100m Butterfly 01:08.75 43 NSC 18
Muhammad Maan Hamid 400m Freestyle 05:51.95 43 NSC 127
Muhammad Maan Hamid 200m Individual Medley 02:44.11 43 NSC 74
Najeedh Mohamed Mahid 50m Butterfly 00:33.95 T
Najeedh Mohamed Mahid 200m Freestyle 02:57.00 T
Najeedh Mohamed Mahid 50m Freestyle 00:32.56 43 NSC 194
Najeedh Mohamed Mahid 100m Individual Medley 01:22.88 T
Yoosuf Ayaan Rizvee 100m Breaststroke 01:22.74 43 NSC 201
Yoosuf Ayaan Rizvee 50m Breaststroke 00:36.46 43 NSC 10
Yoosuf Ayaan Rizvee 200m freestyle 02:56.16 43 NSC 60
Yoosuf Ayaan Rizvee 50m freestyle 00:33.16 43 NSC 197
Yoosuf Ayaan Rizvee 100m Individual Medley 01:31.13 T
Yoosuf Nuhaik Naseem 50m Breaststroke 00:42.46 43 NSC 14
Yoosuf Nuhaik Naseem 200m Freestyle 02:53.19 43 NSC 60
Yoosuf Nuhaik Naseem 50m freestyle 00:33.88 43 NSC 60
Yoosuf Nuhaik Naseem 100m Individual Medley 01:41.32 4 ACISC 59

Scholarship Holders

 • Mubal Azzam Ibrahim
 • Aishath Sajina

our sponsors and partners


National Ranking Trials of 2018