ސްވިމިންގ ކޯޗު ޚަދީޖާ، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފި

khadheeja easa fulhu with icc certification

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން ސެޓްފިކޭޝަން ކޯސް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ޚަދީޖާ އީސާފުޅު (ހައްޖަ ކޯޗު) ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ޑިސެމްބަރަށް ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓުގައި ބޭއްވި މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ޚަދީޖާއަށް ފަހިކޮށްދިން މި ފުރުޞަތުގައި ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު މިކޯސް ނިންމައި، މިހާރު ޚަދީޖާ ވަނީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ކުރިއެރުވުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

މިކޯސް ނިންމައި، ޚަދީޖާ މި އެސޯސިއޭޝަނަށާއި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށާއި، މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި، ސްވިމިންގ ކޮމިއުނިޓީގައި އެހީތެރިވުމުގައި ދެމިހުންނާނެކަމަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

ޚަދީޖާގެ ސްޓޭޓްމަންޓް:

I would like to take this opportunity to express my heartfelt thanks to the International Olympic Committee (IOC), to the Maldives Olympic Committee (MOC) and to the Maldives Swimming Association for giving me the opportunity to be a part of this International Coaching Course (ICC) in University of Physical Education, Hungary,

I have certainly learned a lot (but not enough) about the Physical Education and Sports Specialization, throughout the course, which is something we needed most, much appreciated for providing such an opportunity to grow in field professional and personal level.

I promise you all that I will keep spreading all the knowledge I gained within the community and those who needed. Once again thank for everything.

Khadheeja Easa Fulhu 2019

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ ކޯޗު ޚަދީޖާ، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފި