އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ޔޫތު ކޭމްޕަށް މާދު

maadh

މަޑަގަސްކަރާގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޔޫތު ކޭމްޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ 14 ބައިވެރިންގެތެރޭގައި ފެތުންތެރިޔާ އިބްރާޙީމް މާދު ސާޖިދު ބައިވާނެއެވެ. މިގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރާ ދިވެހި ޓީމާއި އެކު މާދު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މާދަކީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ފެތުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިއެކެވެ.


our sponsors and partners

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ޔޫތު ކޭމްޕަށް މާދު