News & Announcements

ފަންސާސް މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް އަޝްރަފް

ashraf at the 13th south asian games

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ޙަސަން އަޝްރަފް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ސީނިއަރ ފެތުންތެރިޔާ މިއިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ 00.34.04 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. ފައިނަލް އިވެންޓު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް އަޝްރަފް