އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް 2023 ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް

team

މަޑަގަސްކަރ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 11 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ  ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ، އަންނަނިވި ފެތުންތެރިންނެވެ.

1. މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް
2. ޢަލީ އިމްޢާން
3. އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒް
4. މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް
5. މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން
6. މުޙައްމަދު ޖޫދު ފަޔާޒް

1. މިރާލް ޢައިން ލަތީފް
2. ޙަމްނާ އަޙްމަދު
3. ޢީން އައްބާސް ޝަރީފް
4. ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް
5. ޒައިނަބް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް
6. ޢައިޝަތު ސައުސަން

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް 25 ން ސެޕްޓެމްބަރ 3 އަށެވެ.

 


our sponsors and partners

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް 2023 ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް