ހަތްދިހަ ފަސް ފެތުންތެރިންނާއެކު ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށަނީ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ބާއްވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް 75 ފެތުންތެރިންނާއެކު މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޤައުމީ 12 ވަނަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފެށުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް އަދި އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ދަނީ ދިއްދޫގައި ކުރަމުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 5 ކިލޯޓަރުގެ ރޭހުގައި 15 ފިރިހެން ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ. 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުގައި އަންހެން 8 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހުގައި ފިރިހެން 38 ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާއިރު 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހުގައި އަންހެން 6 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ. އަދި 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލި 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހުގައި ފިރިހެން 3 ފެތުންތެރިންނާއި އަންހެން 5 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދިއްދޫ އާއި އެހެނިހެން ރަށްރަށުން 45 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މާލޭގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ 30 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ރޭސްތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 ޖޫން 2016 ވާހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 07:00 ގައެވެ.

HA.Dhidhdhoo Swimming Area

HA.Dhidhdhoo Swimming Area


our sponsors and partners

ހަތްދިހަ ފަސް ފެތުންތެރިންނާއެކު ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށަނީ