އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ. 2017 މެއި 12 ން 22 ށް އަޒަރުބައިޖާންގެ ބަކޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 4 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ހޮވުނު ފެތުންތެރިން:

  • ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް
  • ޙަސަން އަޝްރަފް
  • އައިމިނަތު ޝަޖަން

މިމުބާރާތުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެން ޤައުމީ ހެޑްކޯޗު އިބްރާޙީމް މޫސާ ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލް ޕްރީ އެންޑް ޕޯސްޓް ރީހެބް ޕާރޓްނަރ, ފިޓް4ލައިފްގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ފަޔާޒު ޢަލީ ރިޒާ (ފިއްޓެ) ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޓްރަޔަލްގެ ޓައިމިންގތައް:

Name Length Stroke Time
Female
Aishath Sausan 100m Backstroke 01:24.27
Hamna Ahmed 100m Backstroke 01:32.95
Fathimath Zuha Ziyadh 100m Backstroke 01:40.69
Aishath Sausan 50m Backstroke 00:38.30
Hamna Ahmed 50m Backstroke 00:39.50
Aishath Zeeba Hamid 50m Backstroke 00:40.11
Aishath Hulva Khulail 50m Backstroke 00:40.96
Aminath Rafha Ramiz 50m Backstroke 00:43.56
Fathimath Zuha Ziyadh 50m Backstroke 00:43.90
Eema Mohamed Fahmee 50m Backstroke 00:44.74
Aminath Erum Saleem 50m Backstroke 00:44.80
Aishath Alaniya Aslam 50m Backstroke 00:46.21
Aishath Sajina 100m Breaststroke 01:30.70
Aishath Hulva Khulail 100m Breaststroke 01:31.85
Aminath Erum Saleem 100m Breaststroke 01:45.24
Aishath Zeeba Hamid 100m Breaststroke 01:45.36
Aishath Sajina 200m Breaststroke 03:45.87
Aishath Sajina 50m Breaststroke 00:41.02
Aishath Hulva Khulail 50m Breaststroke 00:41.89
Aishath Sausan 50m Breaststroke 00:46.49
Aishath Zeeba Hamid 50m Breaststroke 00:47.50
Aminath Erum Saleem 50m Breaststroke 00:47.60
Eema Mohamed Fahmee 50m Breaststroke 00:54.22
Eema Mohamed Fahmee 100m Butterfly 01:48.18
Aminath Shajan 50m Butterfly 00:36.16
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 50m Butterfly 00:39.23
Hamna Ahmed 50m Butterfly 00:40.40
Eema Mohamed Fahmee 50m Butterfly 00:41.26
Aishath Hulva Khulail 50m Butterfly 00:41.49
Fathimath Rafaha Ramiz 50m Butterfly 00:42.27
Aminath Shajan 100m Freestyle 01:10.55
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 100m Freestyle 01:17.55
Aminath Rafha Ramiz 100m Freestyle 01:22.13
Fathimath Rafaha Ramiz 100m Freestyle 01:23.78
Fathimath Zuha Ziyadh 100m Freestyle 01:25.29
Aishath Alaniya Aslam 100m Freestyle 01:25.91
Aishath Zeeba Hamid 100m Freestyle 01:26.19
Hamna Ahmed 200m Freestyle 02:46.85
Aminath Shajan 50m Freestyle 00:31.90
Aishath Sajina 50m Freestyle 00:32.22
Aishath Sausan 50m Freestyle 00:33.48
Hamna Ahmed 50m Freestyle 00:34.53
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 50m Freestyle 00:35.21
Aishath Hulva Khulail 50m Freestyle 00:35.38
Aminath Erum Saleem 50m Freestyle 00:36.13
Aminath Rafha Ramiz 50m Freestyle 00:36.55
Aishath Alaniya Aslam 50m Freestyle 00:36.99
Aishath Zeeba Hamid 50m Freestyle 00:37.25
Eema Mohamed Fahmee 50m Freestyle 00:37.56
Fathimath Rafaha Ramiz 50m Freestyle 00:37.92
Fathimath Zuha Ziyadh 50m Freestyle 00:39.11
Male
Ali Imaan 100m Backstroke 01:13.42
Abdullah Aeham Mohamed 100m Backstroke 01:22.01
Hussain Haish Hassan 100m Backstroke 01:23.31
Ali Imaan 200m Backstroke 02:40.68
Ali Imaan 50m Backstroke 00:33.69
Abdullah Aeham Mohamed 50m Backstroke 00:33.88
Hussain Haish Hassan 50m Backstroke 00:34.83
Hassan Ashraf 100m Breaststroke 01:19.34
Muhammad Maan Hamid 100m Breaststroke 01:28.55
Hussain Haish Hassan 100m Breaststroke 01:33.35
Mohamed Nawwaf Hussain 100m Breaststroke 01:33.56
Hassan Ashraf 50m Breaststroke 00:33.58
Mubal Azzam Ibrahim 50m Breaststroke 00:36.50
Muhammad Maan Hamid 50m Breaststroke 00:39.81
Ahmed Maaniu Hussain 50m Breaststroke 00:40.12
Mohamed Nawwaf Hussain 50m Breaststroke 00:41.22
Hussain Haish Hassan 50m Breaststroke 00:43.64
Samooh Zahir 50m Breaststroke 00:43.79
Nishwan Ibrahim 100m Butterfly 00:59.97
Muhammad Maan Hamid 100m Butterfly 01:22.28
Mohamed Nazran Nazeer 50m Butterfly 00:30.62
Ahmed Maaniu Hussain 50m Butterfly 00:30.78
Abdullah Aeham Mohamed 50m Butterfly 00:31.84
Muhammad Maan Hamid 50m Butterfly 00:32.22
Samooh Zahir 50m Butterfly 00:35.17
Hassan Zain 50m Butterfly 00:35.57
Umar Ali Riyaz 50m Butterfly 00:36.27
Leevaan Abdul Saththar 50m Butterfly 00:36.72
Nishwan Ibrahim 100m Freestyle 00:55.78
Mubal Azzam Ibrahim 100m Freestyle 01:01.65
Ali Imaan 100m Freestyle 01:02.71
Mohamed Nazran Nazeer 100m Freestyle 01:03.35
Abdullah Aeham Mohamed 100m Freestyle 01:05.88
Hussain Haish Hassan 100m Freestyle 01:08.66
Samooh Zahir 100m Freestyle 01:10.18
Hassan Zain 100m Freestyle 01:10.61
Umar Ali Riyaz 100m Freestyle 01:10.85
Muhammad Maan Hamid 100m Freestyle 01:11.14
Leevaan Abdul Saththar 100m Freestyle 01:11.79
Mohamed Nawwaf Hussain 100m Freestyle 01:11.99
Ali Imaan 200m Freestyle 02:24.55
Umar Ali Riyaz 200m Freestyle 02:39.31
Muhammad Maan Hamid 200m Freestyle 02:41.08
Samooh Zahir 200m Freestyle 02:42.96
Hussain Haish Hassan 200m Freestyle 02:43.11
Nishwan Ibrahim 50m Freestyle 00:25.56
Abdullah Aeham Mohamed 50m Freestyle 00:27.55
Hassan Ashraf 50m Freestyle 00:27.92
Mohamed Nazran Nazeer 50m Freestyle 00:28.10
Mubal Azzam Ibrahim 50m Freestyle 00:28.18
Ali Imaan 50m Freestyle 00:28.51
Ahmed Maaniu Hussain 50m Freestyle 00:28.67
Samooh Zahir 50m Freestyle 00:30.41
Leevaan Abdul Saththar 50m Freestyle 00:30.95
Hassan Zain 50m Freestyle 00:31.61
Mohamed Nawwaf Hussain 50m Freestyle 00:31.84
Umar Ali Riyaz 50m Freestyle 00:31.97

 

ފެތުންތެރިންނަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް:

Name Total Points
Female
Aminath Shajan 1067
Aishath Sajina 1046
Aishath Hulva Khulail 919
Aishath Sausan 913
Hamna Ahmed 870
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 809
Aishath Zeeba Hamid 726
Aminath Rafha Ramiz 699
Aminath Erum Saleem 695
Fathimath Rafaha Ramiz 645
Eema Mohamed Fahmee 630
Aishath Alaniya Aslam 627
Fathimath Zuha Ziyadh 620
Male
Nishwan Ibrahim 1714
Hassan Ashraf 1151
Mohamed Nazran Nazeer 1090
Mubal Azzam Ibrahim 1089
Ali Imaan 1050
Abdullah Aeham Mohamed 1034
Ahmed Maaniu Hussain 956
Muhammad Maan Hamid 816
Samooh Zahir 795
Hussain Haish Hassan 765
Umar Ali Riyaz 751
Hassan Zain 750
Leevaan Abdul Saththar 734
Mohamed Nawwaf Hussain 729
Muhammad Maan Hamid 685

our sponsors and partners

އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި