Swimmers for the 5th Commonwealth Youth Games Announced

05 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށްފި


Nishwan, Ibrahim Moosa (coach) Maria

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 05 ން 11 ގެ ނިޔަލަށް ސަމޯއާ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 05 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިން:

  1.  އިބްރާޙިމް ނިޝްވާން
  2.  މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން
  3.  މާރިޔާ މުޙައްމަދު ރިޝްވާން

 

Mohamed Muthasim Adnan

މި ފެތުންތުންތެރިންނާއި އެކު ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގަންނަވާނީ، ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ޓީމްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗް، އިބްރާޙިމް މޫސާއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް މާރިޔާ މުޙައްމަދު ރިޝްވާނަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެވެ.


Sponsors of National Swimming Squads:

Sponsor - Arena Banner

Swimmers for the 5th Commonwealth Youth Games Announced