News & Announcements

ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް އިމްޢާން ދަތުރުކޮށްފި

imaan at the 13th south asian games

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް އަލީ އިމްޢާން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ޢަލީ އިމްޢާން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ 02.25.78 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހި 10 ފެތުންތެރިން ވާދަކުރެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ވަނީ އައުކޮށްފައެވެ. އަދި 3 އިވެންޓެއްގެ ފައިނަލަށް ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް އިމްޢާން ދަތުރުކޮށްފި