ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު އާކޮށްފި

looth

ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އާކޮށްފިއެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 10 ވަނަ ސާފް ގޭމްސްގައި ޙަސަަން އަޝްރަފް 02:52.44 އިން ރޭސް ނިންމައިގެން އާކޮށްފައިވާ މި ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު އާކޮށްފައި މިވަނީ ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައެވެ. ލޫޠު މި އިވެންޓު ނިންމާފައިވަނީ 02.49.19 އިން ނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކުރި 8 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު އާކޮށްފި